Rozdzielnica SM6Modułowa rozdzielnica SM6 jest to ujednolicony zestaw pól wyposażonych w aparaturę łączeniową z SF6 lub próżniową z izolacją powietrzną. Obszerna grupa modułów rozdzielczych i sterowniczych w metalowych obudowach na napięcia do 24kV sprawia, że rozdzielnicę w prosty sposób można dostosować do konkretnych potrzeb i wymagań. W modułach można zainstalować wyłączniki stacjonarne i wysuwne w izolacji gazowej i próżniowej, rozłączniki, odłączniki oraz styczniki. 

 

Rozwiązanie zapewniające rozbudowę istniejącej instalacji, minimalne wymiary ze zredukowaną do 375mm szerokością pól, łatwą integrację z prefabrykowanymi wolnostojącymi stacjami transformatorowymi, przystosowane także do przyłączy kablowych. Aparatura w SM6 jest idealnie dobrana z punktu widzenia możliwości zdalnego sterowania. Wyposażenie w napędy silnikowe jest możliwe w trakcie instalowania lub później, bez przerywania eksploatacji, umożliwia to współdziałania z układem zdalnego sterowania Easergy T200.

Katalog PDF Rozdzielnica SM6

 

 

wstecz