Wyłącznik HD4 w izolacji SF6 prod. ABBStosowane w dystrybucji energii elektrycznej do kontroli i ochrony linii kablowych, linii napowietrznych, transformatorów, podstacji dystrybucyjnych, silników, prądnic, baterii kondensatorów. Dzięki technice wyłączania opartej na SF6, wyłączniki HD4 nie generują przepięć operacyjnych, a zatem świetnie nadają się do modernizacji, przebudowy i poszerzania starszych instalacji gdzie silnik, linia kablowa mogą być szczególnie wrażliwe na naprężenia dielektryczne. 

 

Podczas fazy wyłączania wyłącznika, powstaje łuk elektryczny, który rozkłada niewielką ilość gazu SF6. Produkty rozkładu pozostają wewnątrz biegunów i są pochłaniane przez specjalne substancje, które działają jak sita molekularne. Prawdopodobieństwo kontaktu z rozłożonym SF6 jest bardzo niewielka, a jego obecność w małych ilościach (1-3 ppm) jest natychmiast wykrywalna z powodu kwaśnego i nieprzyjemnego zapachu

Katalog PDF ENRozdzielnica CGMCOSMOS

Katalog Instrukcja PLRozdzielnica CGMCOSMOS

 

 

 

wstecz