Napęd ręczny HA31-80Napęd ręczny HA31-80. Przeznaczony jest do instalowania na wolnym powietrzu i służy do manewrowania odłącznikami i uziemnikami wysokiego napięcia.

Napędy ręczne oferowane są wciąż przez większość producentów aparatury WN, ale w praktyce nie są one często instalowane ze względu na bezpieczeństwo obsługi. Dedykowane są głównie do manewrowania uziemnikami po dokonanym wyłączeniu, a ich stosowanie uzasadniają w większości względy ekonomiczne.

 

 

Naped-recz_HA_Karta-pol.pdf

Naped-silnik_MT_Karta-pol.pdf

 

 

wstecz